Ko­ro­na­pas­si käyt­töön kai­kis­sa Rii­hi­mäen kau­pun­gin ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja osas­sa asia­kas­ti­lois­ta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 9.12.2021 ulottaa koronarajoituksia Kanta-Hämeessä asiakas- ja yleisötilojen käyttöön. Tartuntatautilain pykälään 58 d perustuva päätös on voimassa 11.–31.12.2021, ja se koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja, esimerkiksi kauppoja, urheilutiloja, kirjastoja, museoita ja teattereita.

Päätös on jatkoa 4.12. voimaan tulleisiin määräyksiin, joiden seurauksena Riihimäen kaupunki kielsi yli 50 hengen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet. Määräyksen vaihtoehtona järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin.

Aluehallintoviraston päätösten seurauksena Riihimäen kaupunki ottaa käyttöön koronapassin rajoitusten sijaan kaikissa toiminnoissa, joissa se on mahdollista. Koronapassi on käytössä toistaiseksi kaikissa kaupungin järjestämissä yleisötilaisuuksissa ja osassa asiakastiloissa lauantaista 11. joulukuuta 2021 alkaen. Passin ottavat käyttöön esimerkiksi uimahalli, Riksula ja kaupungin museot, kuten Suomen lasimuseo ja Riihimäen taidemuseo sekä vuoden 2022 alussa avautuva Riihimäen kaupunginmuseo. Passi on käytössä myös yleisötilaisuuksissa, esimerkiksi Riihimäen kansalaisopiston ja musiikkiopiston joulukonserteissa.

Riihimäen kaupunki kehottaa asukkaita hakeutumaan viipymättä koronarokotukseen, jos rokotesuoja on vielä puutteellinen.

Lue Riihimäen kaupungin tiedote asiasta

Koronapassin käyttöönotto Riihimäen liikuntapaikoilla la 11.12. alkaen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 9.12.2021 ulottaa koronarajoituksia Kanta-Hämeessä asiakas- ja yleisötilojen käyttöön. Päätös on jatkoa 4.12. tulleeseen päätökseen. Tartuntatautilain pykälään 58 d perustuva päätös on voimassa 11.-31.12. 2021. AVIn päätösten seurauksena Riihimäen kaupunki ottaa käyttöön koronapassin rajoitusten sijaan kaikissa toiminnoissa, joissa se on mahdollista. Passi on käytössä (yli 16-v.) Riihimäen uimahallissa sen yleisölle avoinna oloaikana sekä liikunta- ja hyvinvointikeskuksen liikuntaryhmissä. ​Uimahalliin tullessa koronapassin tarkastaa kassahenkilö ja koronapassin lisäksi mukana tarvitsee olla kuvallinen henkilöllisyystodistus. Kaikki uimalaa avoinna oloaikana käyttävät asiakkaat kulkevat kassan kautta.

Urheilutalolla, jäähallilla, uimahallilla (yleisölle suljettuna aikana),  koulujen saleja ja muita kaupungin tiloja käyttävät organisaatiot, yhdistykset ja seurat päättävät omalta osaltaan koronapassin käyttöönotosta ja huolehtivat terveysturvallisuuden järjestämisestä. Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee esim. lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveystoimia lisäämällä. Toimijat voivat harkita esim. vanhempien oleskelun rajoittamista harrastustiloissa tai rajaamalla esim.  pukuhuoneiden käytön max. 10 hlöä/kerralla.  

Kaikilla asiakastilojen haltijoilla tulee olla kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla ne estävät asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkaalta koronapassia rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee olla kirjattuna suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä (ei kuitenkaan yleisötilaisuuksissa). ​Suunnitelman  pohja  löytyy  https://avi.fi/documents/25266232/62590565/58+h+mukainen+suunnitelmapohja_FI+PDF_.pdf

Kaupungin sivuilta löytyy lisää tietoa https://www.riihimaki.fi/tiedotteet/koronapassi-kayttoon-kaikissa-riihimaen-kaupungin-yleisotilaisuuksissa-ja-osassa-asiakastiloista/ ja linkit Avin päätöksiin.