Muutoksia koronarajoituksiin Riihimäellä

https://www.riihimaki.fi/tiedotteet/muutoksia-koronarajoituksiin-riihimaella/

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin aluetta koskevan päätöksen, jolla kokoontumisrajoituksia tiukennetaan 30.12.2021 alkaen: sisätiloissa yli kymmenen hengen ja ulkotiloissa yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön yleisötilaisuuksien rajoitusten vaihtoehtona. Rajoitukset ovat voimassa 30.12.2021–12.1.2022.

Kirjastossa ja museoissa voi Etelä-Suomen AVIN päätöksen mukaan olla yhtäaikaisesti enimmillään 10 henkilöä henkilöstö mukaan lukien. Sama rajoite koskee myös kierrätyskeskuksen myymälää.

Aluehallintoviraston päätösten seurauksena Riihimäen kaupunki suosittelee työntekijöilleen etätyötä ja etäkokouksia. Yli 10 hengen läsnäolokokouksia ei suositella järjestettävän. Ulkopuolisten organisaatioiden järjestämiin tilaisuuksiin osallistumista ei suositella.

Vapaa sivistystyö eli aikuisopetus, musiikkiopiston ja taidekoulun aikuisopetus siirtyvät etäopetukseen 16.1.2022 saakka. Vaihtoehtoisesti opetus alkaa vasta 17.1.2022.

Nuorisopalveluissa toiminnot keskitetään jalkautuvaan nuorisotyöhön, jota lisätään. Muita nuorisotilatoimintoja vähennetään ja niissä noudatetaan 10 henkilön enimmäismäärärajausta.

Liikuntapaikat, kuten esimerkiksi uimahalli ja jäähalli, suljetaan. Vuonna 2004 ja sitä nuorempien ohjattu harjoittelu on edelleen mahdollista alle kymmenen henkilön pienryhmissä. Lisäksi ammattiurheilijoiden harjoittelu mahdollistetaan. Seuroja informoidaan käytännöistä tarkemmin.

Lisätietoja koronasta: Riihimäen kaupungin nettisivuiltaKanta-Hämeen sairaanhoitopiirinEtelä-Suomen aluehallintoviraston ja THL:n nettisivuilta.