Suomen Reumaliitto ry:n liittovaalien tulokset äänimäärineen

Valtuuston puheenjohtaja Paula Werning (53)
Valtuuston varapuheenjohtaja Satu Gustafsson (84)

Valtuuston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Roosa Jukola (-) varajäsen Susanna Niemelä (3)
Malin Dahlström (3) varajäsen Gunvor Brettschneider (1)
Elina Heino-Lehtimäki (3) varajäsen Merja Söderholm (2)
Paula Pöntynen (5) varajäsen Pirjo Suominen (2)
Mikko Remes (3) varajäsen Leena Harju-Autti (3)
Minna Tanhua (4) varajäsen Pekka Laine (2)
Kirsti Nuotio (3) varajäsen Niina Uusitalo (2)
Jukka Mansikkaniemi (7) varajäsen Jatta Halttunen (4)
Helena Lindstedt (5) varajäsen Tuula Leppälä-Koivunen (3)
Jaana Kauppinen (-) varajäsen Hanna Leinonen (1)
Varpu Teikari (-) varajäsen Kalevi Lampinen (1)
Sirjo Pohjonen (9) varajäsen Olli-Pekka Salli (5)
Susanna Heinonen (6) varajäsen Marjo Tuusa (3)
Hanna Jantunen (-) varajäsen Sirkka Juusela-Pekkarinen (1)
Pilvi Sipiläinen (-) varajäsen Sanna Mäkisalo (1)
Kaija Haapsalo (-) varajäsen Anna-Maija Paavola (1)
Timo Kekkonen (3) varajäsen Tuula Mäkelä (1)
Soile Sinnemäki (5) varajäsen Annika Koskela (2)
Marjatta Hildén (3) varajäsen Hans Nyberg (2)
Eija Hakulinen (8) varajäsen Arja Rahunen (4)
Hilkka Malinen (5) varajäsen Anja Korhonen (2)
Helena Sirviö(15) varajäsen Amiina Abdalla (5)
Ritva Laine (11) varajäsen Saija Koskela (4)
Pirjo Kantola (7) varajäsen Ronald von Schulmann (3)

Merkintä (-) tarkoittaa sopuvaalia, eli valinta tehtiin ilman äänestystä, koska ehdokkaita oli enintään valittava määrä. Vaalipiireihin, joihin ei riittänyt  ehdokkaita, valittiin eniten ääniä saanut valitsematta jäänyt ehdokas Äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisessa vaalipiiriluettelossa kerrotussa järjestyksessä.  Saman äänimäärän saaneiden järjestyksen ratkaisi arpa.

Valitsematta jääneet:

Puheenjohtajan vaali:
Merja Mäkisalo-Ropponen (46)
Varapuheenjohtajan vaali:
Annika Koskela (15)

Valtuuston vaali:
1. Anna-Maija Haaramo (1)
2. Saila Aurinko (0)
3. Pekka Mäkinen (0)
4. Pekka Simonen (0)