Vuoden 2019 sote-kuulumisia

Miranna Seppälä-Saukkonen
Reumaliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija
Suomen Reumaliitto

Mitä vuosi 2019 tuo tullessaan pitkäaikaissairaille? Iloisin uutinen on se, että vuotuinen lääkekatto laskee 572 euroon.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kela ovat julkaisseet tiedot vuoden 2019 muutoksista. Iloisin yksittäinen uutinen on vuotuisen lääkekaton aleneminen 572 euroon, yli 30 euroa viimevuotista pienemmäksi. Lääkekatto tarkoittaa summaa, jonka sairastava vuodessa itse maksaa korvattavista reseptilääkkeistään. Katon täytyttyä sairastava maksaa yksittäisestä lääkkeestä enää 2,50 euroa. Muilta osin lääkekorvausprosentit ja vuotuinen 50 euron alkuomavastuu säilyvät entisellään.

Reumaliitto ja monet muut potilasjärjestöt ovat vaatineet lääkekaton alentamista, jaksottamista ja yhdistämistä muihin maksukattoihin jo pitkään. Nyt tehty alentaminen on askel parempaan suuntaan, mutta jatkamme edelleen työtä sairastamisen kustannusten vähentämiseksi.

Suurin osa Kelan maksamista etuuksista pysyy saman suuruisina kuin viime vuonna. Poikkeuksia tosin on. Esimerkiksi vanhempainpäivä-, sairauspäivä-, erityishoito- ja kuntoutusrahan vähimmäismääriä korotetaan. Lisäksi nousevat takuueläkkeen täysi määrä, eläketuki, nuoren kuntoutusraha ja ammatillisen kuntoutuksen vähimmäismääräinen päiväraha. Korotukset ovat 0,37-3,22 e/arkipäivä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen enimmäismäärät pysyvät viimevuotisella tasolla. Terveydenhuollon vuotuinen maksukatto on yhä 683 euroa. Myös Kelan matkakorvaukset pysyvät entisellä tasolla. Omavastuu yhdensuuntaisesta matkasta on 25 euroa ja vuotuinen matkakatto 300 euroa.

Osassa Suomea jo käytössä oleva päivystysapu laajenee vuoden aikana koko maahan. Päivystysavun valtakunnallinen numero on 116 117. Numeroon kannattaa soittaa ennen päivystykseen lähtöä. Päivystysavussa terveydenhuollon ammattilaiset auttavat ja tekevät puhelimitse arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta. Päivystysavusta saa myös yleisempää sosiaali- ja terveydenhuollon neuvontaa. Myös netissä olevasta Päivystystalosta voi etsiä apua äkillisiin terveysongelmiin, neuvoja itsehoitoon sekä ohjausta päivystyspalveluihin hakeutumiseen. Hätätilanteessa soitetaan edelleen numeroon 112.

Tätä tekstiä kirjoittaessani eduskunnassa on käsittelyssä useita mielenkiintoisia uudistuksia. Tärkein on tietysti sote-uudistus, jonka kohtaloa odotamme jännityksellä. Käsittelyssä on myös laki ilman reseptiä ostettavien lääkkeiden hintakilpailun lisäämisestä sekä esitys Kanta-palveluiden laajentamisesta koskemaan terveystietojen lisäksi sosiaalihuollon asiakastietoja ja henkilöiden itse tuottamia hyvinvointitietoja.

Tarkempaa tietoa yllä kerrotuista saat Reumaliiton, Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta. Muistathan, että Reumaliiton Sosiaaliturvan Suunnistuskartasta saat apua eri tukien löytymiseen.

Toivon kaikille rutkasti hyvinvointia kuluvalle vuodelle!