Vaikutetaan yhdessä

Miranna Seppälä-Saukkonen
Reumaliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija

Elämme mielenkiintoisia vaikuttamisen aikoja. Keväällä pidetään ainakin kahdet vaalit, joihin Reumaliitto tuo esille jäsenistönsä tarpeita. Myös sinä ja yhdistyksesi voitte vaikuttaa!

 Kevät 2019 tuo vähintään kahdet, ehkä jopa kolmet vaalit Suomeen: eduskuntavaalit huhtikuussa sekä toukokuussa EU-vaalit ja maakuntavaalit, mikäli sote-uudistus etenee aikataulussa.

Reumaliitto tuo päättäjille tietoon reuma- ja tule-sairaiden kohtaamia muutostarpeita yhteiskunnassa. Tulevat vaalit luovat tähän tärkeän mahdollisuuden. Olemmekin lähestyneet päättäjiä ja puolueita Reumaliiton vaaliviestein esimerkiksi eduskunnassa yhdessä Eduskunnan Tules -ryhmän kanssa. Ryhmä on asiantuntijaverkosto, joka koostuu eri puolueiden kansanedustajista, jotka ovat kiinnostuneita reuma- ja tule-asioista.

Korostamme vaaliviestinnässä erityisesti kolmea asiaa, joista ensimmäinen on sairastamisen liian kovat kustannukset. Viestimme pohjana toimii keväällä 2018 yhdessä neljän muun järjestön kanssa tehty tutkimus sairastamisen kustannuksista. Järjestimme eduskunnassa keväällä tilaisuuden tutkimuksen tuloksista ja mielipidekirjoitustamme aiheesta julkaistiin esimerkiksi Helsingin ja Turun Sanomissa.

Kustannusten pienentämiseksi Reumaliitto ajaa erityisesti lääke- asiakasmaksu- ja matkakustannuksiin yhtä yhtenäistä ja alhaisempaa kokonaiskattoa, vuotuisen lääkekaton jakamista pienempiin eriin ja asiakasmaksujen pienentämisen ja perimättä jättämisen lisäämistä.

Toinen vaaliviesteistämme on sairastuneiden tarve kokonaisvaltaiseen hoitoon. Näemme, että hoitosuunnitelmien laatiminen tulisi säätää pitkäaikaissairaiden oikeudeksi. Kesällä tekemämme kyselyn mukaan vain 30 prosenttia vastanneista tunsi hoitosuunnitelmansa. Lisäksi korostamme, että hoito tulee suunnitella yhdessä potilaan kanssa, siihen tarvitaan moniammatillinen tiimi ja sairastuneelle tietoa potilasjärjestöistä. Kuntoutukseen pääsyä tulee parantaa.

Kolmantena nostamme esille kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan edellytyksien turvaamisen muuttuvassa toimintaympäristössä. Esitämme muuan muassa, että maakunnat ja kunnat tulee velvoittaa tukemaan kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa.

Tärkeitä vaikuttamisen keinoja Reumaliitossa ovat myös viranomaisille, ministeriöön ja eduskuntaan tehdyt kannanotot ja lausunnot. Lisäksi jäsenistömme tarpeita pidetään esillä eri verkostoissa kuten sosiaali ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTEssa.

Poliitikkojen tehtävä on kuunnella kansalaisten tarpeita. Yksittäisen reumasairaan tai alueen reuma- ja tule-yhdistyksen viesti voi parhaassa tapauksessa säväyttää paljon ja vaikuttaa päättäjään. Vaikuttamista ei kannata pelätä. Vaikuttaminen on yksinkertaisimmillaan päättäjän kanssa käymäsi keskustelu torilla.