Vuosi 2020 ja sen tuomat sote-muutokset

Reumaliiton tiedote 8.1.2020

Tänä vuonna sairastamiseen liittyvissä korvauksissa on vain pieniä muutoksia. Terveydenhuollon Kantapalvelut alkavat laajenemaan myös sosiaalipalveluihin.

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousi hieman. Se on tänä vuonna 577,66 euroa. Kun vuosiomavastuu ylittyy, maksat loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun. Vuotuinen 50 euron alkuomavastuu säilyi entisellään. Tiesithän, että voit seurata alkuomavastuun ja vuosiomavastuun täyttymistä ajantasaisesti verkossa osoitteessa kela.fi/asiointi.

Vuoden alusta alkaen korvatuista lääkkeistä maksetut omavastuut ovat näkyneet apteekeissa ja Kelan asiointipalvelussa ajantasaisina. Aiemmin asiakkaan piti hakea Kelasta jälkikäteen korvausta siitä lääkeostosta, jonka myötä lääkekatto täyttyi, mutta nyt asiakas saa korvauksen heti apteekissa. Muutos on merkittävä paljon tai kalliita lääkkeitä tarvitseville.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen enimmäismäärät pysyvät ennallaan. Terveydenhuollon vuotuinen maksukatto on 683 euroa. Kelan matkakorvauksissa omavastuu yhdensuuntaisesta matkasta on 25 euroa ja vuotuinen matkakatto 300 euroa.

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotettiin 1,0 %, ja moniin etuuksiin tuli tasokorotus. Esimerkiksi vammaisetuuksien, sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä kasvoi hieman. Vuoden alusta sairauspäiväraha ja kuntoutusraha alkoivat määräytyä vuositulon perusteella.

Kiistelty työttömien aktiivimalli kumottiin tämän vuoden alusta alkaen. Reumaliitto näki alusta asti, että siinä ei huomioitu tarpeeksi sairastavia ihmisiä, ja vaikutti asiaan monin tavoin.

Monille tutut terveydenhuollon Kantapalvelut laajenevat vaiheittain myös sosiaalipalveluihin. Omakantaan on tarkoitus jatkossa kirjata esimerkiksi ihmisen saamat koti-, asumis-, vammais- ja kuljetuspalvelut. Käyttäjille tiedot näkyvät Omakannasta vaiheittain kesän jälkeen. Ensimmäiseksi saataville tulee kooste asiakkaan saamista sosiaalihuollon palveluista ja niitä koskevista päätöksistä. Palvelun on tarkoitus olla koko maan kattava vuonna 2024.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus eli sote-uudistus on edelleen tekeillä ja jälleen uuden hallituksen merkittävin ponnistus. Kirjoittamisen hetkellä tammikuun alussa pohditaan, tulisiko Uudellemaalle tehdä erillinen sote-ratkaisu. Se jää nähtäväksi.

Reumaliiton Sosiaaliturvan Suunnistuskartasta löydät apua eri tukien löytymiseen. Lisäksi liitto tarjoaa sosiaaliturvaneuvontaa sähköpostilla palveluneuvonta@reumaliitto.fi sekä puhelimitse 044 7680 448 torstaisin klo 10–11.30.

Hyvää vointia toivotellen,

Miranna Seppälä-Saukkonen
Reumaliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija